anumang tp admin sa?

Heaven Cent
Heaven Cent
Potential Threat
Joined Jul 2013 Posts: 75

ang aking mga facebook at wc account ay na-hack ng TID-R at hindi nila binibigyan sila pabalik.
ito ay alinman sa marumi hayop o? matutulungan mo ba ako? Mayroon akong account na iyon dahil ako ay nasa 30 ko. I'm over 50 now. Ang lahat ng aking mga kaibigan at pamilya ay nasa account na iyon. Salamat

Sign In or Register to comment.